naFakt Opći uvjeti

jasni dogovori

Uvjeti i odredbe

Uvjeti u nastavku sastavni su dio ugovora i isključuju vlastite uvjete kupca. Odstupanje je moguće samo u pisanom obliku i uz izričit pristanak vlasnika licence naFakt.

 1. Usluge se pružaju kako je opisano na računu. Kupac je upoznat sa svim funkcionalnostima usluge prilikom naručivanja i naručuje softver u stanju u kojem je, uključujući sve nedostatke.
 2. Roba ili usluge isporučuju se tijekom roka kako je navedeno na računu, uzimajući u obzir uobičajenu toleranciju specifičnu za prirodu djelatnosti ili trgovine. Svako kašnjenje u isporuci ne može dovesti do kompenzacije ili raskida sporazuma.
 3. Kupac nema pravo otkazati kupnju.
 4. Naše usluge mogu se platiti u gotovini u roku od 14 dana od datuma računa. U slučaju potpunog ili djelomičnog neplaćanja računa 30 dana nakon datuma računa, iznos računa povećat će se prema zakonu i bez najave nepodmirenja obveze za 12% kamata godišnje i klauzula štete od 10% s minimalno 40 eura, a sve ostale nepodmirene fakture bit će odmah dospjele i plative. U slučaju neplaćanja računa 30 dana nakon datuma računa, imatelj licence zadržava pravo prekida usluge bez naknade ili naknade kupcu.
 5. Isporučeni softver ostaje u vlasništvu vlasnika licence. Kroz pretplatu, kupac ima pravo koristiti softver naFakt samo tijekom razdoblja u kojem pretplata traje onako kako je naznačeno na računu ili s ograničenjima koja vrijede za besplatnu (probnu) upotrebu.
 6. Ako se kupac ne pridržava ugovornih obveza, imatelj licence zadržava pravo, nakon obavijesti o neispunjavanju obveza i ako se u roku od 8 radnih dana ne poduzme ili ne poduzme korisna radnja na obavijesti o nepodmirivanju obveze, suspendirati svoje obveze ili suspendirati ugovor bez sudske intervencije raspustiti, ne dovodeći u pitanje pravo na naknadu
 7. Ti se ugovori sklapaju pod odlučnim uvjetima stečaja kupca. U slučaju očite nesposobnosti ili više sile, imatelj licence zadržava pravo jednostrano raskinuti ugovor i bez prethodne obavijesti o neispunjavanju obveza.
 8. Ovaj je sporazum uređen belgijskim zakonom.
 9. Vlasnik licence zadržava pravo privremenog isključivanja softvera zbog važnih ažuriranja ili tehničkih problema. Cilj je minimalno vrijeme rada od 99,95%, ali to nije obvezujuće.
 10. Vlasnik licence zadržava pravo izmjena softvera u bilo kojem trenutku bez prethodne najave. Kupac se slaže da će se korišteni softver razvijati.
 11. Vlasnik licence nije odgovoran za pogrešno formatirane dokumente sa softverom. Kupac je uvijek odgovoran za izrađene i poslane dokumente.
 12. Kupac prilikom narudžbe pristaje na primanje računa e-poštom na adresu e-pošte s kojom je kreiran račun softvera naFakt

Vlasnik licence za nizozemsku verziju naFakta je Infinwebs bv, Stationsstraat 98, 1730 Asse. PDV broj BE 0714.992.641.

Spremni za učinkovitiji rad?!

Kreirajte svoj račun odmah, registrirajte obvezne podatke koje želite vidjeti na svojim računima i stvorite svoj prvi račun za nekoliko minuta! Prvih 14 dana je besplatno i bez obveza kako biste upoznali snažnu, punu funkcionalnost naFakta!

Započnite besplatno probno razdoblje!
server room