Krila i naFakt

Uvozite naFakt račune svojih kupaca u Wings

Uvozite naFakt račune svojih kupaca u Wings

naFakt nema izravnu vezu sa softverom Wings, ali dokumenti iz naFakta i dalje se mogu elektronički prenijeti u vašu računovodstvenu datoteku u Wingsu:

Wings je povezan s našim partnerima ClearFacts i CodaBoxom. Računi za prodaju od naFakta mogu se poslati na CodaBox gdje će ih Wings preuzeti. ClearFacts može primati račune za kupnju i prodaju, gdje se mogu lako obraditi u Wingsu.

naFakt.hr za računovođe savršen je alat za digitalizaciju razmjene dokumenata sa svojim kupcima!

Upotrijebite vlastiti pouzdani računovodstveni paket, ali smanjite ručni unos suradnjom sa svojim kupcem putem naFakta. Njegove račune kreirane naFaktom lako je prenijeti u gotovo bilo koji računovodstveni paket.

STVORITE RAČUN!
server room